Björns plats på nätet

Kontakta mig

Det går att få koontakt med mig på flera olika sätt.

  • Telefon: 031 – 550 970
  • Mobil: 070-715 35 30
  • Fax: 031 – 550 995
  • Mail: bjorn@sm6joc.se